Stille Strijd

Stille Strijd

Eenzaamheid, een bekend probleem bij ouderen maar ook zeker een groot probleem onder de jongeren. Met ‘Stille Strijd’ willen we dit onderwerp bespreekbaar maken en het taboe rondom eenzaamheid doorbreken.

Momenteel leven wij in een maatschappij waarin social media een grote invloed heeft. Er wordt een onrealistisch beeld geschetst waardoor het zelfbeeld van jongeren naar beneden wordt gehaald. Het gevolg hiervan is dat jongeren denken dat ze er niet bij horen en dat alleen voelen niet normaal is. Doordat eenzaamheid door iedereen anders kan worden ervaren is er geen universele oplossing. Des te meer reden voor ons om dit probleem onder de aandacht te brengen!

‘Stille strijd’ was te zien tijdens de expositie ‘Tour de Belcrum’
in de wijk Belcrum, Breda 2019.